Skip to main content

Tunneäly Summitissa kollegani Christian Öller oli keskustellut erään yrityksen HR johtajan kanssa, joka oli todennut että ”Näen tunneälytaidot tärkeänä asiana, mutta johtoryhmän vakuuttaminen tulee olemaan haastavaa” tällaisia kommentteja kuulemma alalla paljon. Nykytutkimukset kuitenkin osoittavat selvästi, kuinka Tunneäly ja Tunnetaidot ovat suoraan kytköksissä liiketoiminnallisiin hyötyihin. Vanhanlainen ajatus siitä, että tunteet estävät loogisen järjen juoksun, ei kerta kaikkiaan pidä paikkansa, tilanne on pikemminkin toisinpäin.

Tunne + Järki = Viisaus

Tunneäly näyttäytyy käytännössä tunnetaitoina

Tunnetaitoiset ihmiset ovat sosiaalisempia ja sovinnollisempia osoittaen enemmän empatiakykyä ja myötätuntoa muita kohtaan. He todennäköisesti menestyvät elämässä paremmin kuten Daniel Goleman (1996) on tutkimuksissaan tuonut julki. Golemanin mukaan 90% menestyksestä ja 58% suorituskyvystä työelämässä, selittyy tunnetaidoilla. Tunnetaitoja hyödyntämällä nämä samaiset ihmiset kykenevät vaikuttamaan muihin positiivisella tavalla yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Heillä on kyky kehittää, inspiroida, kuunnella, ymmärtää sekä vaikuttaa muihin positiivisella tavalla. Ristiriitatilanteissa tunnetaidot ovat hyödyksi sillä tunnetaidoilla kyetään sovittelemaan ja ratkaisemaan tilanteita ja haasteista huolimatta kyetään vielä jatkamaan yhteistyötä.

Tunnetaitoinen ihminen on läsnä, empaattinen, vilpitön, laajakatseinen, resilientti, valtuuttava ja hän inspiroi muita.

 Yritysmaailmassa Tunneäly löytyy tärkeimpien taitojen joukossa

Organisaatioiden on syytä panostaa tunneälyn kehittämiseen, sillä tunnetaidot pitävät sisällään ihmisten keskinäisten suhteiden ylläpitämisen taitoja jotka ovat perusta toimivalle työyhteisölle ja työyhteisön toimivuudelle sekä psykososiaaliselle työhyvinvoinnille. Kun työntekijät tulevat paremmin toimeen keskenään, tunneilmapiiri ja psykologinen turvallisuus paranevat, jolloin myös työn tuottavuus ja laatu paranevat.

  • Johtajilla pitää olla hyvät tunnetaidot, koska 36% johtamisen tehokkuudesta selittyy tunnetaidoilla. Älykkyys selittää noin 20-25% ja personallisuus vain 10-15% johtamisen tehokuudesta, eli tunneäly on huomattavasti tärkeämpää kuin yleinen älykkyys ja persoonallisuus.
  • Tunnetaitoisten johtajien alaiset ovat 24% tyytyväisempiä ja osoittavat vahvempaa sitoutumista työhönsä. Sitoutuneiden ihmisten suorituskyky on parempi ja heidän halukkuutensa ylimääräisiin ponnisteluihin on huomattavasti suurempi.
  • Tunnetaitoisten johtajien alaiset voivat paremmin ja heidän poissaolonsa työstä on peräti 29% alhaisempaa ja heidän vaihtuvuutensa on pienempää.
  • Tunnetaidot parantavat resilienssiä ja vähentävät työstressiä. Tunnetaitoiset ihmiset ovat myös avoimempia muutoksille ja uusille kokemuksille.
  • Tunnetaidot lisäävät luovuutta ja innovointia 12% ja tiimityön tehokkuutta 14%.
  • Tunnetaitoiset myyjät myyvät enemmän ja myynnin suorituskyvystä 23% selittyy tunnetaidoilla.

Verkkosivuillamme olevasta valmennuskalenterista voit valita itsellesi sopivan valmennuksen osoitteesta https://www.adeptus.fi/valmennuskalenteri

Jos kiinnostuit Tunneäly aiheesta ja kaipaat enemmän infoa, meille voi soittaa tai voit tästä katsoa webinaari nauhoitteen Johdanto Tunneälyyn

Adeptuksella on tällä hetkellä menossa Suuri Suomalaisen työelämän tunneilmapiiri kartoitus, olisi hienoa jos sinulta liikenee 5 minuuttia vastaamiseen ja linkkiä saa vapaasti jakaa.

Close Menu

Get in Touch Today

Helinä Mellanen

I thrive through training leaders and employees to utilize recent research findings on learning to use our emotional intelligence skills in the working environment

A: Lautatarhankatu 10, 00580 Helsinki
T: +358 400 515 969
E: helina@helinamellanen.com