Skip to main content

Mari Teikari ja Jenna Karas kirjoittivat Akavan.fi/blogissa siitä, kuinka joka neljäs suomalainen on kokenut työuupumusta. Johtajia kannustetaan rakentamaan luottamuksellista työilmapiiriä ja huolehtimaan alaistensa hyvinvoinnista, mutta mitä jos johtajillamme ei näitä taitoja ole? Nämä ovat hälyttäviä lukuja ja menetetyt työpanokset ja kustannukset liikkuvat sosiaali- ja terveysministeriön arvion mukaan jo miljardeissa euroissa Teikari ja Karas kertoo.

Jo se yhdistelmä, jossa esimiehiltä puuttuu taito tunnistaa työuupumus ja työntekijöiden häpeä ottaa oma uupumus puheeksi on kohtalokas kombo. Työyhteisöjen toiminta kulttuureista uupuu avoimuus puhua inhimillisistä piireteistämme ja asioista vaikeneminen vaan pitkittää ratkaisujen löytämistä ja kasvattaa ongelmien mittasuhteita.

Ihminen on kokonaisuuksien summa ja työssä jaksamiseen vaikuttaa väistämättä muu työn ulkopuolinen elämä. Työuupumus voi koostua monien eri elämänalueiden kipupisteistä, eikä energia varastomme ole vakioita. Eri elämänvaiheissa paukut jaetaan mm. lapsiperhe arjen pyörittämisen ja työn välillä. Milloin alamme työpaikoilla ottamaan huomioon ihmisten kokonaisvaltaista jaksamista?

Suomessa laki määrittää työnantajia edustavien johtajien vastuun työntekijöiden työhyvinvoinnista, mutta jos johtajalla ei ole osaamista kaivella esiin työntekijöiden piilossa pitämiään tunteita tai häpeämiään kotipuolen painolasteja? Johtajien empatiakykyä, tunneosaamista ja itsetuntemusta vaativaa työtä hyvin harvassa organisaatiossa painotetaan, mutta ovatko nämä asiat mukana työsuojelu prosesseissa? Itse näen tilanteen haastavana, vaikka johtaja olisi äärimmäisen empaattinen ja ottaisi aikaa työntekijöidensä huolten huomioimiseen, nämä taidot kenties puutuvat itse alaiselta, joka visusti mieltää yksityiselämän yksityisenä ja jatkaa työssään oman jaksamisensa äärirajoilla.

Yksilötasolla tarvitsemme yhtä lailla taidot empatiakyvyn kasvattamiseen sekä taidot omien tunteiden ymmärtämiseen, ja käytännön työkaluja siihen kuinka niitä voi käyttää edukseen kaikilla elämän osa-alueilla. Tällöin päästään optimaaliseen tilanteeseen, jossa voidaan rakentaa työhyvinvointia, organisaatiokulttuureja sekä työilmapiiriä, jotka tukevat ja kannustavat tunneälykkääseen kanssakäymiseen. Tutkimukset osoittavat, että kun tällainen tunnetaito muutosprosessi implementoidaan organisaation kaikilla tasoilla, on hyödyt mitattavissa työntekijöiden työhyvinvoinnissa, hyvinvoinnissa vapaa-ajalla sekä organisaatioiden tulostavoitteissa.

Mitä tehdä?

1.    Teetä tunneilmapiiri mittaus koko organisaatiolle. (Yksi linkki ja muutama hetki per työntekijä.) Tällöin päästään kiinni eri osastojen vaihteleviin puitteisiin.

2.   Aseta ykkös tavoitteeksi oman henkilöstön työhyvinvointi, koska tiedät että se on tie suorituskyvyn parantamiseen innovaatiota, tiimityöskentelyä, asiakaspalvelua sekä myyntiä vaativissa töissä.

3.    Lähde itse mukaan muutosprosessiin. Johtaja, joka on empaattinen, tunteensa hallitseva ja läsnä on 36% tehokkaampi johtamisessaan.

Lähdeluettelo

Mellanen, H. (2019). The relationship between Age, Gender and Emotional and Social Intelligence in Partnerships Building. [online] Theseus.fi. Retrieved January 3, 2020, from: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2019120925437 [Accessed 3 Jan. 2020].

Teikari, M., & Karas, J. (2019). Joka neljäs suomalainen on uupunut työssään – Mitä pomo voi tehdä uupumuksen takaamiseksi? Retrieved January 2, 2020, from https://akava.fi/blogit/jka-neljäs-suomalainen-on-uupunut-tyossaan-mita-pomo-voi-tehda-uupumuksen-takaamiseksi.

Palmer, B. (2011). Stough, C., Palmer, B. R. Walls, M., & Burgess, Z. (2001). Emotional Intelligence and effective leadership. Australian Journal of Psychology.

Palmer, B. R. (2007). Models and measures of emotional intelligence. Organisations & people.

Palmer, B. R. & Stough (2001). Workplace SUEIT: Swinburne University Emotional Intelligence Test-Technical Manual, Organisational Psychology Research Unit, Swinburne University, Hawthrone.

Palmer, B.R., Gardner, L., & Stough, C. (2003). The relationship between emotional intelligence, personality and leadership. Australian Journal of Psychology.

Close Menu

Get in Touch Today

Helinä Mellanen

I thrive through training leaders and employees to utilize recent research findings on learning to use our emotional intelligence skills in the working environment

A: Lautatarhankatu 10, 00580 Helsinki
T: +358 400 515 969
E: helina@helinamellanen.com